باندینگ نسل 7

باندینگ نسل 7 پاکان تجهیز روز

• سیستم باندینگ یک جزیی سلف اچ و لایت کیور
• بطری فشرده مثلثی شکل منحصر به فرد برای به دست گرفتن و استفاده آسان.
• با چسبندگی بسیار خوب به عاج و مینای دندان

اطلاعات محصول:

باتدینگ نسل هفتم سپاکو یک عامل اتصال کامپوزیتی سلف اچ نسل هفتم است.
شامل تمام مواد اچینگ، پرایمینگ و چسب در یک بطری می باشد، بنابراین مرحله جداگانه ای برای اچینگ و پرایمینگ لازم نیست.
چسب باند با قرار گرفتن در معرض نور مرئی با شدت مناسب خشک می شود.
هوای مورد استفاده برای پخش چسب باند باید عاری از آلودگی های روغنی و آب باشد.

بطری باندینگ سلف اچ سپا باند

 • یک بطری
 • استحکام باند بالا
 • خطر حساسیت بعد از اتمام کار را کاهش می دهد
 • یکپارچگی حاشیه ای خوب و ریزنشت کم
باندینگ نسل 7

جزئیات

 • یک بطری
 • استحکام باند بالا
 • خطر حساسیت بعد از اتمام کار را کاهش می دهد
 • یکپارچگی حاشیه ای خوب و ریزنشت کم
 • سطح ریشه بیش از حد حساس را حساسیت زدایی می کند
 • برای تکنیک سلف اچ مناسب است
 • باند سلف اچ یک مرحله ای و یک لایه که کاربرد آسان را همراه با چسبندگی قوی فراهم می کند.

کاربرد

 • تمام کلاس های پرکننده با کامپوزیت لایت کیور یا کامپومر.
 • ساختارهای هسته ساخته شده از کامپوزیت نورگیر.
 • ترمیم پرکننده های کامپوزیت یا کامپومر.
 • حساسیت زدایی سطح ریشه
 • ترمیم داخل دهانی کامپوزیت های موجود، پرسلن ذوب شده به فلز و کلیه ترمیم های سرامیکی.
 • سیمان سازی ترمیم های غیرمستقیم ساخته شده از کامپوزیت یا کامپومر، سرامیک و فلز.