باندینگ نسل 5

باندینگ نسل 5 پاکان تجهیز روز

 • سیستم توتال اچ یک جزئی لایت کیور شده
 • بطری فشرده مثلثی شکل منحصر به فرد برای به دست گرفتن و استفاده آسان
 •  با چسبندگی بسیار خوب به عاج و مینای دندان

اطلاعات محصول:

 باندینگ نسل پنجم سپاکو با عامل اتصال ترکیبی توتال اچ و استفاده از اچینگ برای سطوح مینا و هم برای سطوح عاج الزامی است. این باندینگ برای انواع ترمیم های کامپوزیتی (مواد پرکننده دندان) استفاده می شود.

باندینگ نسل 5

باندینگ نسل پنجم

مشخصات فنی

نوع چسب              توتال اچ
نوع پخت              لایت کیور
 سیستم تحویل       بطری
نوع محصول          چسب دندان
 • چسب توتال اچ
برای ترمیم مستقیم
مراحل اچ و پرایمر را جدا کنید
بطری
 • تمام مراحل باندینگ مستقیم و با نور پخت
 • حساسیت زدایی سطح ریشه
 • تعمیر پرسلن و کامپوزیت
 • چسباندن روکش ها در ترکیب با سیمان روکش
 • باندینگ نسل پنجم یک ماده اتصال دهنده سریع، آسان و راحت با اچ کامل و تک جزئی است که استحکام باند فوق العاده ای را ارائه می دهد که در دوزهای واحد یا یک بطری با توزیع آسان موجود است.

 مراحل کاربرد باندینگ نسل 5

 • تمام مراحل باندینگ مستقیم و با نور پخت
 • مراحل اتصال غیرمستقیم هنگامی که با سیمان رزینی ترکیب می شود
 • ترمیم پرسلن و کامپوزیت
 • باندینگ ونیرها به صورت ترکیبی