مواد قالب گیری آلژینات کروماتیک پاکان تجهیز روز

آلژینات کروماتیک ماده‌ای پودر مانند است که برای قالب‌گیری دندان از آن استفاده می‌کنند. به همین دلیل به آلژینات، پودر قالبگیری هم می‌گویند

رنگی

بدون گرد و غبار

تیکسوتروپیک

اثر لاستیکی

مخلوط آسان

طعم لیمو

تغییر ابعاد صفر در رطوبت به مدت 50 ساعت

آبپودر
1 پیمانه2 پیمانه
36 میلی لیتر18 گرم
زمانبندی کل*رنگمرحله
0 ثانیهزرد روشنپودر
0 ثانیهصورتیشروع میکس
40 ثانیهصورتی روشنپایان میکس
60 ثانیهزردبار سینی
1 دقیقه و 10 ثانیهزردسینی در دهان
مجموع 2 دقیقه و 15 ثانیهزردست نهایی

* تمام زمان بندی ها از شروع میکس ثبت می شوند.

آب و دمای اتاق 25 درجه سانتی گراد

گرما تنظیم را افزایش می دهد در حالی که سرما تنظیم را به تاخیر می اندازد.